با اهالی قلم

نمایش 11-15 از 15 نتیجه

شعرهایی که در کتاب‌ها ریخته شده‌اند!

شعرهایی که در کتاب‌ها ریخته شده‌اند!

آقایان با این همه تجربه‌ی مطبوعاتی و انتشاراتی و مدارک دانشگاهی، نتوانسته‌اند چند تا کتاب را درست تدوین کنند. کتاب‌های «تکا» را می‌گویم، حدود دویست گزیده شعر از شاعران امروز که در اواخر دهه‌ی هشتاد منتشر شد.


ترس از نیمه پنهان آوینی

ترس از نیمه پنهان آوینی

اینها از پی گیری هایم و انجام این کار استقبال کردند، اما ناگهان جناب سید محمد آوینی به واسطه جناب جهانشاهی مرا به موسسه روایت فتح دعوت کرد تا در این باره گفت وگو کند و از بنده خواست تا این کار را ...


 تمام مخالفین سید مرتضی آوینی

تمام مخالفین سید مرتضی آوینی

سید مرتضی آوینی گنگ خواب دیده ای بود که در زمانه خویش فهم نمی شد و حتی باید گفت هنوز هم دوره فهم تفکر او فرانرسیده است؛ چه اینکه از سوی دوست و دشمن، به غلط دشمن و دوست تلقی می شد و ...


 قزویات معاصر

قزویات معاصر

سید میرجعفری البته طنزسرا نیست، اما گه‌گاه که قلمش به طنز می‌رود، به اقتضای نمک ذاتی، می‌سراید و خوب هم می‌سراید. نمونه‌اش هم همین که برای قزوه سروده است. هم شعر خوش‌ردیف است و هم سوژه خوب‌ سوژه‌ای است،


آقای قصه های خوب

آقای قصه های خوب

همه در جلسه نگاهشان به آقا بود و مهدی آذر یزدی که کنارشان نشسته بود. بعد از صحبت‌های آقا، استاد آرام چشمان خیسش را پاک می‌کرد. بعد با لحنی آرام و دوست داشتنی گفت: "مقام معظم رهبری به کتاب‌های من آبرو دادند."


مطالب پربازدید دسته بندی با اهالی قلم