میز کتاب

نمایش 1-1 از 1 نتیجه

مهمانی کتاب ها!

مهمانی کتاب ها!

یکی از مشکلات حوزه کتاب که هم عاملی است برای پایین بودن سرانه مطالعه و هم ضعف اقتصادی آن، فقدان و ضعف در بخش عرضه کتاب است. یعنی خیلی از افراد هستند که در موضوعات مربوط به کار و فعالیت شان و ...


مطالب پربازدید دسته بندی میز کتاب