مطالب با برچسب داستان نویسی

نمایش 1-2 از 2 نتیجه

چگونه می توان داستان دینی نوشت؟

چگونه می توان داستان دینی نوشت؟

به نظر می رسد نخستین وجه اختصاصی یک داستان دینی در همین ایده دلخواه و میزان برانگیزانندگی آن برای یک نویسنده برخوردار از نگاه دینی ( یا دست کم نگاه همدلانه نسبت به آموزه های دینی) است.


همه می‌خواهند «بوف کور» بنویسند

همه می‌خواهند «بوف کور» بنویسند

یک نگاهی به کلاس‌های داستان نویسی بیاندازید، همه رفته‌اند سراغ  پست مدرن نوشتن. همه می‌خواهند مارکز شوند و یا بوف کور بنویسند این به ادبیات کودک و نوجوان ما هم وارد شده است.