مطالب با برچسب لذت نقد یکم

نمایش 1-2 از 2 نتیجه

داستانی واقعی از پارادوكسی زنانه

داستانی واقعی از پارادوكسی زنانه

این‌ها، داستانِ «شلینا» است؛ داستانِ زنی مسلمان كه در لندن زندگی می‌كند، علیرغم زندگی در جغرافیای كشوری غیرمسلمان، در حفظِ حجابش مصمم است، مثل تمام دخترانِ هم‌سن و سالِ دیگرش به خود می‌رسد...


لذت نقد: نشست اول

لذت نقد: نشست اول

دعوتی برای «لذت نقد»