مطالب با برچسب منافقین

نمایش 1-1 از 1 نتیجه

به من نگویید غلامحسین، من غلام کسی نیستم!

به من نگویید غلامحسین، من غلام کسی نیستم!

رنگ از چهره ساعدی پرید و قادر به تکلم نبود که مرا نگران کرد و ترسیدم که مبادا دچار سکته شود. برای او دستور آشامیدنی دادم و با حرف‌های دوستانه‌تر، او را آرام کردم و پس از آرامش نسبی، گفتم: شما که ...