مطالب با برچسب پییر بایار

نمایش 1-1 از 1 نتیجه

چطور دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

چطور دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

نخواندن روش‌های مختلفی دارد و رادیکال‌ترینشان این است که لای کتابی را هم باز نکنی. هر خوانندۀ مفروضی، هرقدر هم که خودش را وقف خواندن کند، ناچار از بخش زیادی از آنچه چاپ می‌شود،...