موسسه کتاب متن-صادق عاشورا پور

صادق عاشورپور

درباره صادق عاشورپور

صادق عاشورپور، متولد ۱۳۳۲ همدان.
از شانزده سالگی پا به دنیای تئاتر گذاشت و هنوز و هنوز مینویسد.
مجموعه هفت جلدی نمایش‌های ایرانی و مجموعه چهار جلدی بازیهای محلی و بسیار نمایشنامه، کمی است از کارنامه نمایشی او.

کتابهای این نویسنده

موسسه کتاب متن-سقای دیگر-صادق عاشوراپور-نیستان

ناشران همکار این نویسنده

نیستان