جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم

جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم

نویسنده: الوین تافلر

انتشارات: فرهنگ نشر نو

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: تمدن

سال چاپ: 1390

قیمت: 18000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در قرن بیست و یکم

الوین تافلر در سال 1928 میلادی به دنیا آمد و به دلیل مباحثی درباره انقلاب دیجیتال، انقلاب ارتباطات به شهرت رسید. این نویسنده نخستین بار با انتشار ترجمه یکی از آثارش به نام «موج سوم» شناخته شد. 

نویسنده این اثر نگاهی دارد به تلاش هایی که صورت گرفته تا تغییرات سردرگم کننده جهان معاصر را توجیه کند. او از قدرت و تاثیرات آن بر زندگی انسان ها می نویسد و ساختار قدرت را زیر سوال می برد. 

تافلر در بخشی از کتاب به انواع مختلف قدرت می پردازد و آن ها را با هم مقایسه و به دوره های مختلف تاریخی می پردازد و تاثر هر دوره را بر تغییر یافتن شکل قدرت بررسی می کند. برای مثال در بخشی از کتاب، وی از انقلاب صنعتی می نویسد و معتقد است رشد ناگهانی و روزافزون کارخانه ها که در کتاب از آن ها با عنوان «کارخانه های سیاه شیطانی» یاد می کند، سبب شد شیوه کاملا جدیدی از نظام قدرت شکل بگیرد. 

او حتی برای نشان دادن بهتر مفاهیم وارد حوزه سینما هم می شود و فیلم های سینمایی را مورد بررسی قرار می دهد. 

تافلر با تاکیدی که بر این مثلث قدرت دارد، تحلیلی نوین از شرایط موجود را ارایه می دهد و به مخاطب نشان می دهد که قدرت چه نقشی در کنترل رفتارهای انسانی دارد. 

در توضیح این کتاب آمده: الوین و هایدی تافلر با کتاب های «شوک آینده»، «موج سوم»، «جابجایی در قدرت» و «جنگ و ضد جنگ» به شهرت جهانی دست یافته اند. هر یک از این کتاب ها تحولات پیچیده جهانی را به دقت تحلیل کرده اند. «جابجایی در قدرت» نشان می دهد که نقش عناصر سه گانه قدرت یعنی زور، پول و دانایی، در حیات سیاسی و اجتماعی بشر و تحول اهمیت آن ها در طول تاریخ چگونه بوده و چطور امروزه دانایی به نیرومندترین عنصر قدرت تبدیل شده است.