روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا

روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا

نویسنده: ابراهیم متقی

انتشارات: ساقی

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: جنگ نرم

سال چاپ: 1391

قیمت: 16000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب روند تحول قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا

هرگاه نیروهای نظامی آمریکا درصدد کاربرد قدرت در حوزه جغرافیایی خاصی برمی آیند، تلاش می کنند تا چنین اقدامی را بر اساس مفاهیم و ادبیاتی به کار گیرند که منجر به افزایش مشروعیت برای کارکرد منطقه ای و بین المللی آمریکا شود. جنگ نرم به مفهوم آن است که از ابزارهای قدرت به گونه ای استفاده شود که حقانیت کشور مداخله گر مورد پذیرش افکار عمومی بین المللی قرار گیرد. بر اساس رویکرد مبتنی بر کاربرد قدرت نرم، بسیاری از مداخلات نظامی، امنیتی، سیاسی و فرهنگی ایالات متحده در حوزه های مختلف جغرافیایی توجیه و تبیین می شود. این کتاب دربردارنده سیزده فصل نظیر «فرآیند تحول مداخله گرایی و کاربرد قدرت نرم در آمریکا»، «ویلسونیسم و مداخله گرایی لیبرال بعد از جنگ جهانی اول»، «مداخله گرایی ساختاری و رویکرد ایدئولوژیک آمریکا»، «قدرت نرم آمریکا در سازمان دهی نهادهای جنگ» و ... است.