پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی

پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی

نویسنده: سید قاسم یاحسینی

انتشارات: سوره مهر

موضوع: دفاع مقدس

موضوعات فرعی: زندگینامه

سال چاپ: 1391

قیمت: 8900 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب پرواز روی خاک: خاطرات سرهنگ خلبان منوچهر شیرآقایی

ویژگی این کتاب، صداقت و صمیمیت و لحن غیر رسمی راوی در بیان خاطراتش است. خلبان شیر آقایی در طول دوران هشت سال دفاع مقدس حدود 3 هزار ساعت پرواز داشت و در این زمان هواپیمایش دچار حادثه خاصی نشد.
تاکنون کمتر آثاری مشابه کتاب «پرواز روی خاک» نوشته شده اند و آقای شیرآقایی در این کتاب با بیان رشادت ها و دلیری های دیگر خلبانان همرزمش، تصویری جالب و عینی از موقعیت خلبانان در پایگاه ششم شکاری بوشهر در سال های قبل و بعد از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ارایه می دهد؛ تصویری که تا اندازه بسیار زیادی نو و تازه است.