متن-بهم میاد؟-رنده عبدالفتاح-بدره-آرما

بهم میاد؟

نویسنده: رنده عبدالفتاح

انتشارات: آرما

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: رمان خارجی

سال چاپ: 1392

قیمت: 12000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب بهم میاد؟

امل دختری ست که بیش از مسلمان بودن یک استرالیایی است. او زندگی غربی خود را دوست دارد و آزادی هایی که غرب بهش بخشیده را می پسندد. بر خلافِ برخی جوامع اسلامی که حجاب در آن ها اجباری است، امل اجباری برای باحجاب بودن ندارد و از این بابت کسی او را سرزنش نمی کند. اما یک باره، امل تصمیم می گیرد در جامعه ای غربی تغییری در خود ایجاد کند که می داند سرزنش آمیز خواهد بود: او می خواهد با حجاب شود!
«بهم میاد؟» قصه حجاب اختیاری است. قصه ای متفاوت با کلیشه هایی که دختران امروز جامعه ما با آن مواجه‏اند. روایتی از یک انتخاب غیراجباری و کاملاً آگاهانه. از طرف دیگر، رمانِ «بهم میاد؟» روایت تهور است. امل می خواهد گستاخ باشد و در اوج زیبایی و جوانی، با پیش فرض های جامعه اش مقابله کند.
رمانِ «بهم میاد؟» نگاه کلیشه ای و سنتی به حجاب را برای مخاطب ایرانی می شکند.
این رمان برای احترام به سلایق مختلف مخاطبان و رعایت امانت در استفاده از طرح جلد اصلی کتاب، با دو طرح جلد عرضه شده است.


مخاطبش کیست؟ بیش از همه بانوانی که حجاب دارند، و بانوانی که حجاب ندارند! همین طور دخترانی که حجاب را یک معضل یا برتری می دانند.


خواندنش چقدر زمان می برد؟ سه روز.


چرا بخوانمش؟ تا با روایتی غیررسمی از حجاب در کشورهای غربی آشنا شوید. تا با روایتی صریح و بدون اضافات از پوشیده بودن و پوشیده نبودن مواجه شوید و در نهایت خودتان انتخاب کنید.


مطالب مرتبط


کتابهایی با همین طعم

متن-مسجد پروانه-سفر دختری آمریکایی به وادی عشق و اسلام-محسن بدره-آرما
متن-عشق زیر روسری-آرما
متن - فرشته ها هم عاشق میشوند