بزرگسالان و بازنشستگان موفق

بزرگسالان و بازنشستگان موفق

نویسنده: عباس رحیمی

انتشارات: جمال

موضوع: خانواده و تربیت

موضوعات فرعی: نظام اخلاقی شیعه

سال چاپ: 1392

قیمت: 6000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب بزرگسالان و بازنشستگان موفق

آدم ها عمرشان را خرج می کنند و به جای آن تجربه می آموزند. پس از جوانی ، انسان به قلّه ای می رسد که چکیده ی عمر به شمار می آید. بزرگسالی برای همه پرهزینه است؛ اما برخی سرمایه ای ارزشمند به دست می آورند و برخی تمام سرمایه ی خود را از دست می دهند و به کهن سالی می رسند. بازنشستگی برای برخی یعنی نشستن در انتظار مرگ و برای دیگری یعنی ابتدای بهره جستن از پختگی.
اسلام برای مسیر تکامل انسان ، نقشه راه دارد و کسانی که خویش را با معارف دینی اسلام، به طور هماهنگ تربیت کرده باشند در کهن سالی نیز شاد و موفق خواهند بود. پیامبر اکرم (ص) در شصت و سه سالگی همانند جوانی پر نشاط ، پر از امید و انرژی بود و برای همیشه ، بهترین الگوی جوانان و بزرگ سالان بوده و خواهد بود.