متن-روباه و لحظه های عربی-مرتضی کربلایی لو-افراز

روباه و لحظه های عربی

نویسنده: مرتضی کربلایی‌لو

انتشارات: افراز

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: رمان ایرانی

سال چاپ: 1388

قیمت: 2200 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب روباه و لحظه های عربی

ما منتظر حبیب می‌ماندیم و قبلِ این که رویش را ببوسیم خدا را از توی ساک برمی‌داشتیم و روزنامه‌ی مچاله را پس می‌زدیم و از خدای این بار آورده‌ رونمایی می‌کردیم. چه قشقرقی که راه نمی‌انداختیم. انگار یک عشیره‌ی ناامید عروسی دختر ترشیده‌اش را جشن گرفته‌ باشد. برای خودش آیینی بود. ولی خوب، انصاف را جلو خودمان را هم می‌گرفتیم که ذوق‌زده نشویم و نزنیم بترکانیم. از همین بود که وقتی یکی‌مان گفت خبر کنیم بچه‌های دانشکده بیایند ببینند تن ندادیم و کلی توپیدیم و خشم‌آلود ماغ سرِ بدبخت کشیدیم. خطر داشت. می‌ریختند می‌گرفتندمان به اسم هزار فرقه. مگر کار بی‌خود قحط بود؟


مطالب مرتبط


کتابهایی با همین طعم

متن-ناصر ارمنی-نیستان-رضا امیرخانی