موسسه کتاب متن-آسمان زیر خاک-حمید داوودآبادی-یازهرا

آسمان زیر خاک

نویسنده: حمید داوودآبادی

انتشارات: یا زهرا(س)

موضوع: دفاع مقدس

موضوعات فرعی: تفحص

سال چاپ: 1393

قیمت: 5500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب آسمان زیر خاک

«آسمان زیر خاک» خاطرات برگزیده از کتاب تفحص است که پیش از این به قلم حمید داودآبادی منتشر شده بود. وجود تصاویر رنگی و بکر مرتبط با خاطرات، از جمله ویژگی های این کتاب است.

نویسنده پیشتر در کتاب «تفحص» طی تحقیق میدانی در مناطق عملیاتی تفحص و گفت وگو با پیشکسوتان تفحص و جستجوی پیکر مطهر شهدا به پرسش های همچون چگونه و چرا پیکر شهدا در مناطق جنگی باقی می ماندند؟، چگونه و به چه وسیله پیکر شهدا پس از سال ها پیدا می شوند؟، چگونه استخوان های شهدای ایرانی و اجساد عراقی تفکیک می شوند؟، چگونه پس از سال ها، مکان دفن شهدا در مناطق عملیاتی شناسایی می شود؟، چگونه و چرا نیروهای تفحص در عملیات کشف شهدا، خود به شهادت می رسیدند؟ و... پاسخ داده است.


کتابهایی با همین طعم

متن شناسایی
متن شهید گمنام
noimage
موسسه کتاب متن-تفحص-حمیدداوود آبادی-موسسه شهید کاظمی