موسسه کتاب متن-دایره المعارف مصور آفرینش-انتشارات سایان

دایره المعارف مصور آفرینش

نویسنده: -

انتشارات: سایان

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: دایرة المعارف مصور آفرینش

سال چاپ: 1394

قیمت: 8000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب دایره المعارف مصور آفرینش

این کتاب، ترجمه ایست از کتاب Natural History موسسه اسمیتسونین که بزرگترین مجموعه علمی-فرهنگی-تحقیقاتی جهان است و دربرگیرنده 19 موزه و 9 مرکز علمی-فرهنگی می باشد و 156 موزه دیگر نیز وابسته به به این موسسه هستند. این اثر، در سال 2010 توسط انتشارات دورلینگ کیندرزلی منتشر شده بود.
اثر حاضر، یکی از جامع ترین کتاب هایی می باشد که در جهان، در زمینه تاریخ طبیعی منتشر شده است. جامعیت این کتاب از چند نظر قابل بررسی است. یکی حجم زیاد این کتاب است که از یک طرف نشان دهنده وسعت دید کتاب است و از طرف دیگر تنها عامل محدود کننده در جامعیت اطلاعات درون آن بوده است. محتوی این مجموعه، درست مثل کتاب های کلاسیک تاریخ طبیعی که طبیعت را به سه حوزه جمادات، نباتات و حیوانات تقسیم می کردند، شامل شناخت نامه ای درباره انواع سنگ ها، کانی ها و البته سنگواره ها نیز می شود.
وجود تصاویر رنگی متعدد و با کیفیت که روی کاغذ گلاسه چاپ شده اند، بر جذابیت مطالعه این کتاب افزوده اند.