موسسه کتاب متن-مسافر ملکوت-سیدحمید مشتاقی نیا-موسسه شهید کاظمی

مسافر ملکوت

نویسنده: سیدحمید مشتاقی نیا

انتشارات: موسسه سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی

موضوع: دفاع مقدس

موضوعات فرعی: خاطرات دفاع مقدس

سال چاپ: 1393

قیمت: 6000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب مسافر ملکوت

نیم نگاهی به زندگانی طلبه شهید محمدزمان
«دنیا مزرعه آخرت است» را آن قدر شنیده و تکرار کرده ایم که شاید برایمان عادی و یکنواخت شده باشد و به راحتی از کنار آن عبور کنیم؛ اما بعضی ها هم هستند که با گوشت و پوست و استخوانشان به عمق مفهوم این عبارت پی برده و کشتزار زمین را مزرعه سعادت دو دنیای خویش ساخته اند.محمد زمان ولی پور از این دست آدم هاست که دنیا را یک گذرگاه می دانست و خودش را «مسافر ملکوت».
آنهایی که می گویند دین برای هزار و چهارصد سال گذشته است و امروز حرفی برای گفتن ندارد، مسافر ملکوت را تورّقی کنند و از دریچه خاطرات کوتاه این کتاب، پنجره ای رو به حیات طیّبه طلبه ای جوان بگشایند که جزء به جزء زندگی نورانی اش را با معارف آسمان پیوند زده بود.