موسسه کتاب متن-کربلا-محمدحسن اصطهباناتی-یازهرا

کربلا

نویسنده: محمدحسن اصطهباناتی

انتشارات: یا زهرا(س)

موضوع: دین

موضوعات فرعی: امام حسین علیه السلام کربلا زیارت

سال چاپ: 1393

قیمت: 5500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب کربلا

فضایل زیارت امام حسین (صلوات الله علیه)
کتاب پیش رو گلچینی از دریای فضایل زیارت امام حسین (علیه السلام) است که در قالب روایات متعدد و تصاویر رنگی زیبا از کربلای حسینی پیشکش محضرتان می شود. این کتاب برگرفته ای از مصحف ارزشمند «نورالعین» می باشد.
عبدالله بن زراره می گوید که شنیدم امام صادق (ع) فرمود:
زائران حسین بن علی (ع) در روز قیامت بر مردم برتری دارند. گفتم برتری آن ها چیست؟ فرمود: چهل سال پیش از مردم وارد بهشت می شوند، در حالی که سایر مردم هنوز در حساب و موقف قیامت هستند.
***
صالح نیلی از امام صادق (ع) روایت کرده که فرمود:
هرکس امام حسین (ع) را با معرفت به حق او زیارت کند، مانند کسی است که صد حج به همراه رسول خدا (ص) انجام داده باشد.


کتابهایی با همین طعم

متن-مسافر کربلا- سیدمهدی شجاعی-نیستان
متن روضه های ناشناخته کربلا (مقتل مدیریتی)
این است بهشت (سفرنامه کربلا)
طریق یا حسین (ع): خاطرات سفر پیاده به کربلای معلی