دیالمه

دیالمه

نویسنده: محمد مهدی خالقی

انتشارات: نشر معارف

موضوع: دفاع مقدس

موضوعات فرعی: زندگینامه خاطرات سیاسی

سال چاپ: 1393

قیمت: 6400 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب دیالمه

کتاب «دیالمه» مؤخره ای بر مستند «وحید آقا» است که در دوره دوم جشنواره عمار برگزیده شده بود.

این کتاب از جامعیت خوبی سود می برد که جامع تر از آثار قبلی منتشر شده در مورد این شهید بزرگوار است. در این کتاب مصاحبه هایی با دوستان، خانواده و نزدیکان شهید دیالمه صورت گرفته و اسناد و مدارک بسیاری در کتاب گنجانده شده است.

متن این کتاب از منظر روایی یک زندگی نامه داستانی است که در کنار یک متن داستانی سعی شده به اصل متون و اسناد وفادار بماند. این کتاب با یک زبان شیرین می تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.