پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده

پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده

نویسنده: محمد رضا حسین زاده

انتشارات: جمال

موضوع: خانواده و تربیت

موضوعات فرعی: خانواده ازدواج

سال چاپ: 1390

قیمت: 3400 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب پرسمان قرآنی ازدواج و خانواده

مسئله شیرین ازدواج و خانواده از مهمترین مسائل جامعه است . جوانان با پرسش های خود در این باره محققین مرکز فرهنگ و معارف قرآن را به پاسخگویی از قرآن دعوت کرده اند این اثر تلاش گروهی از پژوهشگرانی است که مرتب به پژوهش های جوانان در این باره پاسخ داده اند.