اقتصاد سیاسی ارتباطات

اقتصاد سیاسی ارتباطات

نویسنده: وینسنت موسکو

انتشارات: ساقی

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: اقتصاد

سال چاپ: 1391

قیمت: 15000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب اقتصاد سیاسی ارتباطات

این کتاب ضمن معرفی اندیشه ها، مکاتب فکری و ویژگی های عمده اقتصاد سیاسی، به بررسی این موضوعات می پردازد که چگونه تلویزیون با بردن تصاویر و رویدادهای جهانی به چهار گوشه جهان، فاصله ها را از بین می برد؟ وقتی ارتباطات جهانی می شود و شرکت های تجاری از فناوری های جدید و پیشرفته ارتباطی برای تولید و عرضه محصولات خود در سراسر جهان استفاده می کنند، چه اتفاقی می افتد؟ چگونه تبعیض در دست یابی به رسانه های همگانی و تکنولوژی های جدید ارتباطی، متأثر از نابرابری های درآمدی و ثروت است؟ تکامل اقتصاد سیاسی ارتباطات، جهانی شدن رسانه ها، فرایندهای فاصله زدایی، کالایی سازی، تمرکز و کنترل شرکت های عظیم رسانه ای بر محتوای تولیدی رسانه ها و جنبش های اجتماعی و هژمونی از موضوعاتی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.