موسسه کتاب متن-دایره المعارف مصور اربابان سینما (پول و قدرت در هالیوود)-انتشارات سایان

دایره المعارف مصور اربابان سینما (پول و قدرت در هالیوود)

نویسنده: ادوارد جی اپستاین

انتشارات: سایان

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: سینما دایرة المعارف مصور هالیوود

سال چاپ: 1394

قیمت: 45000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب دایره المعارف مصور اربابان سینما (پول و قدرت در هالیوود)

نسبت سینما و اقتصاد در دنیای امروز معادله ای پیچیده و اسرارآمیز است. این تجارت پرسود ظاهراً مهم ترین وسوسه ایست که نگاه صاحبان سرمایه را به سوی هنر هفتم متمایل ساخته و با مرور زمان ابعاد پیچیده تری یافته است.
کتاب حاضر مجموعه ای ارزشمند پیرامون مناسبات پیچیده و پنهان در سینمای آمریکا که (در پی استقبال کم نظیر از کتاب امپراطوری هالیوود و به عنوان تداوم منطقی آن) از افول نظام استودیویی قدیمی تا شکل گیری کارتل های چندرسانه ای جدید را روایت می کند و در این سیر تاریخی؛ منطق هنری، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رسانه ای هالیوود را مورد واکاوی قرار می دهد.
این مجموعه از شش فصل با عناوین «سیستم جدید»، «هنر فریب، فریب هنر»، «آفرینش مخاطب»، «منطق اقتصادی هالیوود»، «منطق اجتماعی هالیوود» و «منطق سیاسی هالیوود» تشکیل شده است.