موسسه کتاب متن-ادب الهی - کتاب پنجم: تربیت مربی-آیت الله مجتبی تهرانی-مصابیح الهی

ادب الهی - کتاب پنجم: تربیت مربی

نویسنده: آیت الله مجتبی تهرانی

انتشارات: مصابیح الهدی

موضوع: دین

موضوعات فرعی: اخلاق نظام اخلاقی شیعه تربیت مبانی تربیت تربیت دینی تربیت مربی

سال چاپ: 1394

قیمت: 7000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب ادب الهی - کتاب پنجم: تربیت مربی

آیت الله مجتبی تهرانی در سال های پایانی عمر شریفش، مباحثی را پیرامون تربیت نفس و دیگران مطرح کرده اند، این بیانات در قالب مجموعه «ادب الهی» که شامل 5 جلد کتاب است منتشر شده است.
دپنجمین کتاب از این مجموعه، «تربیت مربی» است که در آن مختصاتی راکه انسان باید برای اثرگذاری بر دیگران داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. ایشان می فرماید: اولین و اساسی ترین شرط در این زمینه آن است که مربیان باید ابتدا خود را ساخته باشند تا بتوانند دیگران را بسازند.


کتابهایی با همین طعم

متن از معرفت دینی تا حکومت دینی صفائی
متن-مسئولیت و سازندگی-صفایی حایری-لیلة القدر
noimage
متن فقه تربیتی - جلد دوم