موسسه کتاب متن-آقازاده عزیز: گزیده طنزهای مطبوعاتی-محمدرضا شهبازی-رسول آفتاب

آقازاده عزیز: گزیده طنزهای مطبوعاتی

نویسنده: محمدرضا شهبازی

انتشارات: رسول آفتاب

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: طنز سیاسی روزنامه

سال چاپ: 1393

قیمت: 8000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب آقازاده عزیز: گزیده طنزهای مطبوعاتی

نویسنده درباره کتاب خود چنین می گوید:
«آقازاده عزیز» شامل 39 مطلب طنز من است که بین سال های 1388 تا 1392 در مطبوعات منتشر شد. البته بازنشر این مطالب در قالب کتاب با یک ویرایش جدید و همچنین شرح واژگان سخت و بیان دلایل نوشتن هر مطلب صورت گرفت.

من اصرار داشتم روی جلد کتاب اسم ترکیبی «طنزهای مطبوعاتی» درج شود، چرا که طنز در فضای امروز مطبوعات و نشریات کشور مهجور مانده است. متاسفانه غربت طنز در نشریات به عینه دیده می شود. بنابراین باید با کارهایی این چنین، به رفع مهجوریت طنز در عرصه مطبوعات کمک کرد.


کتابهایی با همین طعم

موسسه کتاب متن-راز قطعنامه-کامران غضنفری-انتشارات کیهان
noimage
noimage
متن آر کیو 88