تیغ دو دم: نگاهی تاریخی - تحلیلی به فتنه از صدر اسلام تا روزگار معاصر

تیغ دو دم: نگاهی تاریخی - تحلیلی به فتنه از صدر اسلام تا روزگار معاصر

نویسنده: مهدی هما زاده

انتشارات: نشر معارف

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: تاریخ اسلام

سال چاپ: 1393

قیمت: 4000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب تیغ دو دم: نگاهی تاریخی - تحلیلی به فتنه از صدر اسلام تا روزگار معاصر

سیره اجتماعی ـ سیاسی معصومین(ع)، ظرفیتی بسیار در استخراج مباحث مرتبط با نیازها و ابتلائات امروز ما دارد و تنها کوششی درخور و نگاهی مسأله‏ شناس را می‏ طلبد. فتنه سال 88 بهانه ‏ای شد تا بخشی از تاریخ اجتماعی ـ سیاسی صدر اسلام که بیانگر نقش خواص در رویدادهاست، بازخوانی شود. به همین منظور، مقالاتی که هدفش ارائه تحلیلی نو از حوادث مهم تاریخ صدر اسلام و ناظر مسائل مبتلابه جامعه فعلی ماست در این کتاب «تیغ دو دم» می‏آید که پیش از این جداگانه در ماهنامه «راه» منتشر شد:
بخش اول، شامل دو مقاله در بررسی زمینه‏ های تاریخی ـ سیاسی حوادث زمان امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع). بخش دوم، شامل دو مقاله در تشریح وضعیت خواص و شخصیت‏های تأثیرگذار سیاسی صدر اسلام و بخش سوم، شامل سه مقاله در تبیین حکم اولی و سیره معصومین(ع) در برخورد با خواص فتنه‏گر است.
در ضمیمه هم یک مقاله درباره انقلاب مشروطه که ارتباط مضمونی وثیقی با سایر متن کتاب و شرایط جامعه دارد، گنجانده شده است.