متن شکنجه

شکنجه: اعترافات عاملین شکنجه سه پاسدار کمیته انقلاب اسلامی

نویسنده: -

انتشارات: یا زهرا(س)

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: فرهنگ پایداری

سال چاپ: 1393

قیمت: 4500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب شکنجه: اعترافات عاملین شکنجه سه پاسدار کمیته انقلاب اسلامی

این کتاب شرح جلسات دادگاه خسرو زندی عامل زنده به گور کردن سه شهید پاسدار و مهران اصدقی عامل شکنجه آن ها می باشد. تمام جلسات دادگاه با سوالات و جواب های آنها موجود می باشد. صفحات سمت راستی متن صورت جلسه دادگاه به صورت دست نویس و در سمت چپ، شکل تایپی آن چاپ شده است. در انتهای کتاب عکس هایی مربوط به شهدای شکنجه شده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است اسامی شهدای پاسدار بدین شرح است: شهید طالب طاهری، شهید سید محسن میرجلیلی