موسسه کتاب متن-دایره المعارف مصور تاریخ پرواز-انتشارات سایان

دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

نویسنده: فیلیپ وایت من

انتشارات: سایان

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: دایرة المعارف مصور پرواز هواپیما

سال چاپ: 1394

قیمت: 37000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب دایره المعارف مصور تاریخ پرواز

از هواپیماهای اولیه تا جنگنده های فوق پیشرفته
ن کتاب به تاریخچه پرواز از قبل از سال 1920 میلادی تا عصر کنونی پرداخته است. در این دایره المعارف شخصیت های موثر در تاریخ پرواز و اثرگذار در پیشرفت های پروازی و همچنین سلطه کشورهای قدرتمند بر پرواز مورد اشاره قرار گرفته است.
وجود تصاویر رنگی متعدد و با کیفیت که روی کاغذ گلاسه چاپ شده اند، بر جذابیت مطالعه این کتاب افزوده است.