موسسه کتاب متن-دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها-انتشارات سایان

دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها

نویسنده: میراندا بوروس میتفورد

انتشارات: سایان

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: دایرة المعارف مصور نمادها نشانه ها

سال چاپ: 1394

قیمت: 42000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب دایره المعارف مصور نمادها و نشانه ها

دنیای اطراف ما مملو از علایم و نمادها است. برخی از آنها را ما خود ایجاد کرده ایم مثل حروف الفبا و پرچم ها که کاملا در کل جهان قابل تشخیص هستند، در حالی که برخی سمبل ها منبع نامعلوم و قدیمی داشته و نزد اقوام مختلف معانی متفاوتی دارند.

کتاب حاضر جستاری است در ماهیت نمادها که به شیوه ای ساده به معرفی برخی سمبل های آشنا و نا آشنا می پردازد. این مجموعه در شش فصل با عناوین «کیهان»، «دنیای طبیعی»، «زندگی انسان»، «اسطوره ها و ادیان»، «جامعه و فرهنگ» و «نظام های نمادین» تنظیم شده است. وجود تصاویر رنگی متعدد و با کیفیت که روی کاغذ گلاسه چاپ شده اند، بر جذابیت مطالعه این اثر افزوده است.