موسسه کتاب متن-برکت-ابراهیم اکبری دیزگاه-کتابستان معرفت

برکت

نویسنده: سید روح الله موسوی خمینی

انتشارات: کتابستان معرفت

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: رمان ایرانی روحانیت رمان دینی

سال چاپ: 1394

قیمت: 13500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب برکت

این رمان در واقع نگاه نویی به مقوله فعالیت های تبلیغی روحانیون داشته و ضمن الهام از تجربیات نویسنده به عنوان مبلغ و دیگر دوستان حوزوی ایشان، از قوه خیال و ابداعات هنری در آن استفاده شده است.


کتابهایی با همین طعم

موسسه کتاب متن-قیدار-رضا امیرخانی-افق
موسسه کتاب متن-هفت جن-امیدکوره چی-کتابستان معرفت
موسسه کتاب متن-پنجره های فیروزه ای-سارا عرفانی-نیستان
موسسه کتاب متن-لبخند مسیح-سارا عرفانی-سوره مهر