موسسه کتاب متن-چای دورنگ-امید مهدی نژاد-آرما

چای دورنگ

نویسنده: امید مهدی نژاد

انتشارات: آرما

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: مصاحبه

سال چاپ: 1391

قیمت: 8500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب چای دورنگ

این کتاب مجموعه ای از مصاحبه های نویسنده در مجله پنجره است که در این کتاب 20 مصاحبه با چهره های فرهنگی و گاه سیاسی آمده است. در این کتاب مصاحبه هایی با افرادی چون صادق زیبا کلام، علی توکلی، بهروز افخمی، سیدعلی میرفتاح، ناصر فیض و ... آمده است.


کتابهایی با همین طعم

noimage
چگونه مدیر فرهنگی شویم -از مجموعه کتاب های چگونه هنرمند شویم
موسسه کتاب متن-آقازاده عزیز: گزیده طنزهای مطبوعاتی-محمدرضا شهبازی-رسول آفتاب
موسسه کتاب متن-گپ و گفت حرفه ای: نکته های کاربردی در مصاحبه برای خاطرات شفاهی-رضا مصطفوی-شهید کاظمی