موسسه کتاب متن-اردواردو-بهزاد دانشگر-آرما

ادواردو

نویسنده: بهزاد دانشگر

انتشارات: آرما

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: زندگینامه

سال چاپ: 1394

قیمت: 14000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب ادواردو

ادواردو داستان خبرنگار بخش حوادث یکی از نشریات ایتالیایی است که درباره مرگ ادواردو پول دارترین جوان ایتالیا و چهره ای مشهور در فوتبال که مالک باشگاه یوونتوس است تحقیق می کند. وی در تحقیقاتش درباره نتایج گزارش پلیس و آنچه که دولت سعی دارد به گوش مردم برساند تردید پیدا می کند. در این مسیر ملاقاتش با گروهی مستندساز ایرانی که به ایتالیا امده اند تا درباره مرگ ادواردو تحقیق کنند اوضاع را پیچیده تر می کند.


کتابهایی با همین طعم

متن سلوک ذیل شخصیت امام خمینی اصغر طاهرزاده لب المیزان
متن دایره المعارف مصور تاریخ زندگی امام خمینی
noimage
فیدل کاسترو -  شرح زندگی شخصی رهبر انقلاب کوبا