موسسه کتاب متن-علم زور-کریستوفر سیمپسون-آرما

علم زور

نویسنده: سید روح الله موسوی خمینی

انتشارات: آرما

موضوع: اندیشه و فرهنگ

موضوعات فرعی: رسانه ارتباطات

سال چاپ: 1393

قیمت: 11000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب علم زور

ارتباط پژوهی و جنگ روانی، 1945 تا 1960
علم اطلاعات و ارتباطات در غرب از جهتی علم زور و فشار است. علمی که با کنترل مغز ها و با کنترل سازمان ها و نظام های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی سر و کار دارد. تاریخ اطلاعات و ارتباطات انسانی تاریخ موجودیت و زندگی بشر است و از همه لوازم و زیر ساخت های زندگی بشری پیشین تر است.
کتاب «علم زور»، داستان شکل گیری این علم زور را به شکل مستند روایت می کند. این کتاب نقش سی آی ای و وزارت دفاع و دیگر آژانس های امنیتی و اطلاعاتی و تبلیغی ایالات متحده در تکامل و شکل گیری حوزه ارتباطات بررسی می کند و ارتباط وسیع این حوزه با جنگ روانی و پروپاگاندیستی را می کاود که علم ارتباطات از آنها برگرفته شده است. در این زمینه سوابق کسانی که به عنوان شخصیت های علمی مشهور ارتباطات مطرح بوده اند و بعضاً جریان اصلی و غالب دانش ارتباطات، آنان را پدران و پیشگامان این رشته به حساب می آورد، بررسی شده است. همچنین به تأثیر طرح های امنیتی و اطلاعاتی و افکار عمومی اجرا شده توسط این افراد در شکل گیری مفاهیم و روش های ارتباطات توجه می شود.


کتابهایی با همین طعم

noimage
متن- تحلیلی بر نگاه امام (ره) به هنر و رسانه-علیرضا پناهیان-بیان معنوی
متن-راهنمای پوشش خبری در رسانه ها-خبرگزاری فارس
متن-خانواده سواد رسانه ای و رسانه های دیجیتال-خبرگزاری فارس