شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان

شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان

نویسنده: مریم دهقان بنادکی

انتشارات: جمال

موضوع: خانواده و تربیت

موضوعات فرعی: تربیت فرزند

سال چاپ: 1390

قیمت: 1100 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان

مطالعه رفتار دانش آموزان از اصول مهم تعلیم و تربیت است. رفتارهای غیرعادی یک دانش آموز از سویی خودش را می رنجاند و از دیگر سو تاثیرهای فراوان بر همکلاسی آنها می گذارد. بیشتر مردم تصور واقع بینانه ای نسبت به کودکان خود ندارند و بر اثر این تصور مبهم و غلط گویا هیچگاه فرزند آنان دچار مشکلات عاطفی و رفتاری نخواهد شد و در برخی موارد فرزند آنها دچار یک رفتار ناهنجاری است که از نظر کارشناسان بسیار مهم و خطرناک است. کتاب شناخت و درمان مشکلات رفتاری کودکان تجربه های نویسنده است که درباره پنج مشکل رفتاری کودکان سخن گفته است:
1. بیش فعالی 2. ناسازگاری 3. پرخاشگری 4.گوشه گیری 5. گنگی انتخابی