از خدا بپرس: نگرش موضوعی به محتوای قرآن مجید

از خدا بپرس: نگرش موضوعی به محتوای قرآن مجید

نویسنده: پرویز مصلی نژاد

انتشارات: شرکت چاپ و نشر بین الملل

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: ---

سال چاپ: 1392

قیمت: 39000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب از خدا بپرس: نگرش موضوعی به محتوای قرآن مجید

تاریخچه: موج اهانت به قرآن که از شهریور ماه سال ۸۹ از سوی تندروهای امریکایی به راه افتاد جرقه یی برای طرح پروژه ی علمی دانشگاهی در خصوص معرفی متفاوتی از قرآن توسط دکتر پرویز مصلی نژاد مدرس ترجمه ی متون اسلامی و دانشجوی وی آقای مهدی قدمی به صورتی علمی و کاربردی برای جامعه ی جهانی بود. چراکه به نظر می رسید تاکنون نسبت به معرفی آیات این کتاب ارزشمند کوتاهی هایی انجام گرفته البته در حوزه ی قرائت و حفظ آیات فعالیت های شگرفی در کشور انجام شده اما بی احترامی به این کتاب مقدس و همچنین پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد (ص) طی این سه سال به بهانه سالروز واقعه ۱۱ سپتامبر، نیازمند اهتمام بیشتر جهت معرفی علمی این گنجینه ی دانش بشری در عرصه ی جهانی است.
تحقیقات و مطالعات ابتدایی در خصوص نحوه انجام کار برای چندین ماه از سوی نامبردگان به طول انجامید. پس از انتخاب نام کتاب به زبان فارسی و انگلیسی و طراحی ساختار آن به روش رسانه یی و مخاطب پذیری، کار بررسی هر آیه و چینش آن براساس تفاسیر و اسناد در ساختار طراحی شده از دو سال پیش و بدون حمایت مالی آغاز گردید.
این کتاب با همکاری یازده نفر از اساتید و سایر دانشجویان طی دوسال تدوین شده است.

از خدا بپرس

کدامیک از کتب مقدس الهی می توانند به مهمترین ترین و بیشترین سوالات انسان پاسخ دهند؟ آیا دانشمندان با بررسی آیه ی چهارم سوره ی قیامت در قرآن به تفاوت اثر انگشت در انسانها دست پیدا کردند، یا با بررسی آیه ی چهلم سوره ی یاسین به گرد بودن زمین، و یا با بررسی آیه ی هفتادو نهم سوره ی نحل راز پرواز در آسمان را دریافتند؟ در واقع با اندکی تفکر در آیات قرآن کریم که بیش از ۱۴۰۰ سال از نزول آن می گذرد می توان پاسخ خیلی از پرسش ها را دریافت.

به زودی انتشار کتاب “از خدابپرس” به کمک اندیشمندان و متفکران حوزه های گوناگون خواهد آمد تا با نگاهی دقیق تر به آیات قرآن، به راهکارهای علمی و عملی این کتاب آسمانی در عرصه های مختلف زندگی بشر پی ببرند. محققان دانشکده خبر طی دو سال با بررسی موضوعی ۶۲۳۶ آیه ی قرآن و چینش این آیات به ترتیب شان نزول در هفت حوزه ی تاریخی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی، حقوقی و اخروی با متن عربی و ترجمه های فارسی و انگلیسی مدعی ارایه ی پاسخ به بیشترین سوالات انسان در عرصه های مختلف زندگی هستند.
اشاره به عناوین آفرینش زوج ها در حوزه ی علمی، کم فروشی در حوزه ی اقتصادی، چشم چرانی در حوزه ی فرهنگی، طلاق در حوزه ی حقوقی، حکومت داری در حوزه ی سیاسی، پیامبران در حوزه ی تاریخی و بهشت در حوزه ی اخروی تنها معرف بخشی از صدها عنوان موجود در فصول مختلف این کتاب است که بی تردید با تفکر و تدبر در آنها می توان استفاده ی کاربردی از قرآن کریم را جهت بهتر زیستن مد نظر قرار داد.

ویژگی های کتاب از خدا بپرس
- این کتاب دارای دو عنوان است عنوان فارسی و عنوان انگلیسی
- طرح روی جلد (دوتا روجلد هم فارسی و هم انگلیسی)
- وجود سه زبان عربی، ترجمه فارسی و انگلیسی در هرصفحه به صورتی جذاب
- بدون وضو هم می توان این کتاب را مطالعه نمود.
- ویرایش صحیحی از ترجمه انگلیسی قرآن را داراست.
- ترجمه ی فارسی آن برگرفته از ترجمه ی استاد ابوالفضل بهرام پور است.
- دارای معنی عناوین سوره ها به فارسی و انگلیسی است.
- ۴۸ عنوان تاریخی- ۱۰ عنوان اقتصادی- ۳۵ عنوان سیاسی- ۵۳ عنوان فرهنگی- ۴۷ عنوان علمی- ۲۵ عنوان حقوقی- ۹ عنوان اخروی که در نهایت ۲۲۷ عنوان