قدرت نرم، فرهنگ و امنیت

قدرت نرم، فرهنگ و امنیت

نویسنده: علی اصغر افتخاری

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: جنگ نرم

سال چاپ: 1393

قیمت: 8500 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب قدرت نرم، فرهنگ و امنیت

کتاب "قدرت نرم، فرهنگ و امنیت" سومین و آخرین مجلد از کتاب هایی است که بر اساس مقالات عرضه شده در همایش ملی "بسیج و قدرت نرم" ارائه شده اند. در این کتاب عموماً کارکردهای فرهنگی بسیج در عرصه فعال سازی منابع قدرت نرم با هدف مدیریت بحران ها مطالعه و بررسی شده است. این کتاب با شانزده مقاله که در سه بخش ترتیب یافته است به مباحثی همچون جنبه های فرهنگی قدرت نرم، چگونگی نقش امنیتی بسیج با عنایت به نحوه مدیریت منابع قدرت نرم و ابعاد دانشی قدرت نرم با تأکید بر نقش و جایگاه بسیج، می پردازد.