موسسه کتاب متن-گفتارهایی در تاریخ تمدن-عطا الله بیگدلی-دانشگاه امام صادق

گفتارهایی در تاریخ تمدن

نویسنده: عطاءالله بیگدلی

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

موضوع: تاریخ

موضوعات فرعی: فلسفه غرب تمدن غرب شناسی

سال چاپ: 1391

قیمت: 13000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب گفتارهایی در تاریخ تمدن

گفتارهایی برگرفته از مجموعه جلسات والعصر دانشگاه امام صادق علیه السلام
این کتاب گفتارهایی برگرفته از مجموعه جلسات والعصر در دانشگاه امام صادق علیه السلام است که نگاهی کلی به تاریخ و تاریخ تمدن و سیر آن دارد. این کتاب از دو فصل تشکیل شده است.

فصل اول با عنوان «تمهیدی بر غرب شناسی در ساحت انقلاب اسلامی؛ سیر فرهنگ و تمدن غرب»؛ ابتدا در مورد موانع و آسیب های شناخت ما از غرب به بحث می پردازد و سه عامل بحران هویت ملی، استبداد، روشفکران و روشنفکری را آسیب ها و موانع موجود در راه شناخت از غرب معرفی می کند. 

این کتاب در ادامه مفهوم های شرق و غرب، ظهور مسیحیت، فساد کلیسا، جنگ های صلیبی، ثمرات جنگ های صلیبی، اومانیسم ایتالیائی و رنسانس اروپایی، انقلاب صنعتی و مرکانتیلیسم، و تحولات قرون 18 و 19 بحث می شود. 

در فصل دوم با عنوان « هبوط مغربی»؛ نگاهی گذرا بر سیر تاریخ و اندیشه مغرب زمین است. بر همین اساس در این فصل ابتدا در مورد نگاه غرب به تاریخ، نگاه اسلامی به تاریخ، تاریخ یونان، رواقیون، اپیکوریان، روم، مسیح، نظام فئودالی و واسالی، بورژوازی، رنسانس، ظهور داوینچی، سیاست ماکیاولّی بحث شده است.

سپس در مورد شخصیت و اندیشه های افرادی همچون تامس هابز، جان لاک، نیوتن، مونتسکیو، هیوم، روسو، ولتر، ادوارد گیبن و کانت بحث شده است. در ادامه نیز در مورد آمریکا، انقلاب صنعتی، صنعت و رومانتیسیسم، کاپیتالیسم خارجی(استثمار)، ناسیونالیسم، اندیشه در قرن بیستم، انقلاب اسلامی و وضعیت کنونی عالم بحث و بررسی شده است.


کتابهایی با همین طعم

عنوان - توسعه و مبانی تمدن غرب - اسلام و روشنفکری
متن-تمدن برتز-موسی نجفی-آرما
متن-افق تمدنی-آرما
بینش تمدنی: منظومه اعتقادات اجتماعی