موسسه کتاب متن-زخم داوود-سوزا ابولهوی-نشرآرما

زخم داوود

نویسنده: سوزان ابوالهوی

انتشارات: آرما

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: رمان خارجی فلسطین اسرائیل

سال چاپ: 1394

قیمت: 15000 تومان

خریـــــــد

آلبوم

درباره کتاب زخم داوود

این رمان در سال 2009 عنوان پرفروش ترین کتاب فرانسه را از آن خود کرد و تاکنون به 26 زبان دنیا ترجمه شده است. سوزان ابوالهوی نویسنده ای فلسطینی است که جنگ را تجربه کرده و در رمان «زخم داوود» نیز موضوعات انسانی و اجتماعی را در لابه لای حوادث جنگ روایت می کند. نویسنده در این کتاب زندگی چهار نسل از یک خانواده را برای مخاطب توصیف و تشریح می نماید و در عین این که موضوع مقاومت مردم فلسطین را موضوع اصلی رمانش قرار داده از عشق، ایمان و غرور می نویسد.
مؤلف در این کتاب به فلسطین از زاویۀ جدیدی نگریسته است و به نظر می رسد ابوالهوی با نگارش این رمان درصدد است به مخاطب نشان دهد که فلسطین فقط مکانی برای جنگ نیست و انسان هایی که در آن به زندگی خود ادامه می دهند دغدغه های انسانی متفاوتی دارند.
نسخۀ اصلی این رمان نخستین بار در سال 2006 در ایالات متحده منتشر شده است.


کتابهایی با همین طعم

متن دایره المعارف مصور تاریخ یهودیت و صهیونیسم
متن دایره المعارف مصور تاریخ فلسطین
noimage
موسسه کتاب متن-جایی که خیابان ها نام داشت-موسسه آرما-رنده عبدالفتاح