متن-سکته ملیح-سعید بیابانکی-شهرستان ادب

سکته ملیح

نویسنده: سعید بیابانکی

انتشارات: شهرستان ادب

موضوع: هنر و ادبیات

موضوعات فرعی: شعر طنز

سال چاپ: 1393

قیمت: 8000 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب سکته ملیح

سکته ملیح پنجاه شعر با مضمون طنز است که در زمینه های گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره به نگارش در آمده است.

با آمدنت کمی بروزم کردی
تابیدی و ماه شب فروزم کردی
هم سوخت دلم ز رفتنت ، هم پدرم
با رفتن خود دو گانه سوزم کردی


مطالب مرتبط


کتابهایی با همین طعم

noimage