حقوق بشر در ترازو: بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق بشر در ترازو: بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده: تقی دشتی

انتشارات: کانون اندیشه جوان

موضوع: سیاست

موضوعات فرعی: ---

سال چاپ: 1390

قیمت: 3200 تومان

خریـــــــد

درباره کتاب حقوق بشر در ترازو: بررسی تطبیقی اسناد جهانی حقوق بشر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هرچند موضوع حقوق بشر مصطلح غربی در اعلامیه و در اسلام به لحاظ شمول و قلمرو یکی است، یعنی موضوع در هر دو «مطلق انسان» است و از این جهت هر دو می توانند به وصف جهانی و یا بشری متصف گردند، اما به لحاظ کیفی و انسان شناختی، انسان موضوع اعلامیه با انسان موضوع حقوق بشر اسلامی، متفاوت است و از همین جاست که بین نظام حقوق بشر اسلامی و اعلامیه، اختلاف پدید می آید.
حقوق بشر اشاره شده در قانون اساسی کشورمان با حقوق بشر غربی چه تفاوت ها و اشتراکاتی دارد؟ مبانی اقتباس شده در حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی چیست؟ ملاک و معیار این که یک حق در زمره حقوق بشر جای گیرد، کدام است؟ چه عاملی سبب می شود تا حقوق خاصی به صورت جهان شمول درآید؟ اینها بخشی از سؤالاتی است که در کتاب حقوق بشر در ترازو به آنها پاسخ داده می شود.