هیئت تحریریه

مدیر مسئول و سردبیر:
وحید نصیری کیا


هیئت تحریریه:
حسام آبنوس
حاتم ابتسام
سیدمهدی موسوی
فاطمه جوادی


«موسسه کتاب متن» از تمامی علاقه مندان به حوزه کتاب و کتابخوانی دعوت می کند تا یادداشت ها و مطالب خود در موضوعات مرتبط به حوزه کتاب (معرفی، نقد، کتابخوانی و ...) را برای ما ارسال کنند. همچنین اگر در حوزه کتاب فعال هستید می توانید به طور مستمر با ما همکاری کنید و از مزایای هئیت تحریریه متن(هدایای نقدی و غیرنقدی) برخوردار شوید. 
همچنین اگر در رسانه های دیگر فعالیت می کنید می توانید با بازنشر یادداشت های خود عضوی از خانواده متن باشید.
منتظر شما هستیم؛ با ما تماس بگیرید!
9124715626
matnbook@gmail.com